Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

พ่อของแผ่นดิน

        พ่อของแผ่นดิน
สวัสดีค่ะ เดือนนี้เราก็พึ่งผ่านวันพ่อมานะคะ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง สำหรับประชาชนทั้งประเทศไทย สัปดาห์นี้ของดิฟเฟอชีท เลยได้หัวข้อว่า "พ่อของแผ่นดิน" โดยให้ระลึกถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ได้ทรงทำเพื่อแผ่นดินไทยของเรานะคะ แพรก็จะขอยกตัวอย่างในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคนไทยเราประมาณซัก 5 อย่างนะคะ ตามแพรมาดูกันเลยค่ะ
เรื่องแรกที่แพรนึกถึงก็คือ ฝนหลวง ค่ะ ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงปรับใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัดค่าความชื้นทิศทางลม ด้วยการเดินสารเคมี ให้หมู่เมฆมารวมตัวกัน กลั่นเป็นเม็ดฝน สร้างความชุ่มฉ่ำ และชุ่มชื่นให้กับคนไทยทั้งประเทศ
เรื่องที่สองที่แพรนึกถึงอีกอย่างก็คือ กังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะ จากปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ พระองค์จึงทรงคิดดักแปลง "กังหันน้ำสูบน้ำทุ่นลอย" เพื่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีหมุนปั่นเติมอากาศให้นำเสียกลายเป็นน้ำดี ช่วยพัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้ดีขึ้น
สิ่งที่สามก็คือ ทฤษฎีแกล้งดิน หลักการขังน้ำเอาไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้ดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้ว จึงระบายน้ำออก หลังจากนั้นปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว ทำให้ดินที่มีสภาพเป็นกรดกลับมาใช้เพาะปลูกได้อีกครั้งค่ะ
สิ่งที่สี่ก็คือ โครงการแก้มลิงค่ะ แนวคิด "แก้มลิง" ได้ถูกนำมาปรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเก็บน้ำฝนไว้ก่อนจนกว่าคลองจะสามารถระบายน้ำได้ จึงค่อยปล่อยน้ำออกไป เป็นทั้งการป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำเสียออกจากคลองต่างๆ ด้วย
และสิ่งที่ห้าก็คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของ ร.9 เป็นเขื่อนที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ทั้ง 5 อย่างนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงคิดและทำเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะ แพรรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งที่สุดในโลกเลยค่ะ แพรและคนไทยทั้งประเทศโชคดีจริงๆ ที่ได้เกิดมาพร้อมความเจริญ ความสมบูรณ์ จากสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้แล้ว ซึ่งตอกย้ำให้คนไทยได้เห็นคุณค่า และสำนึกในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีพ่อหลวงอยู่กับเราแล้วก็ตาม แต่แพรเชื่อว่าประชาชนชาวไทยก็ยังคงระลึกถึงพ่อหลวงอยู่เสมอมิเสื่อมคลาย พ่อจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะ 
3
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story was one of the best and beautifully decorated which deserved a Crown.

Comment

เดชา พุทธรักษา
You have to keep it in the box
พ่อของแผ่นดิน
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?