Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

การดู(อ่าน)การ์ตูนได้อะไรบ้าง

สวัสดีคะมาพบกับภีภีกันอีกแล้วนะคะ วันนีภีภีได้หัวขอมาใหม่ชื่อว่า"การดู(อ่าน)การ์ตูนได้อะไรบ้าง" หัวข้อนี้ภีภีก็จะตั้งใจทำตั้งใจเขียนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมที่จะอ่านเเล้วไปดูกันเลย
การ์ตูนเรื่องของขวัญจากดิน(ย่อเรื่อง)
     มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อของขวัญข้าวพาขวัญข้าวมาฝากไว้กับคุณปู่ เพราะคุณพ่อต้องไปขับรถส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพมหานคร วันนี้คุณปู่พาขวัญข้าว มาดูข้าวที่คุณปู่ได้ปลูกไว้ จนถึงเย็นฝนก็ตกลงมา ขวัญข้าวจึงพูดว่าคุณปู่ตะรีบเข้าบ้านเดี๋ยวไม่สบาย คุณปู่จึงพูดว่าฝนไม่ได้ทำให้ไม่สบายหรอก แต่ต้องไปอาบนำ้ ตอนกลางคืนฝนก็ตกหนักมาก จนขวัญข้าวนอนไม่หลับ ขวัญข้าวตื่นมาให้คุณปู่เล่านิทานให้ฟังปู่เล่านิทานให้ฟังก็ได้ปู่ตอบ มีอยู่วัหนึ่งในดินเเดนแห้งเเล้งทุกคนไม่มีนำ้ดื่ม จนกระทั่งวันหนึ่งมีจอบกลงมาจากบนท้องฟ้า ทุกคนจึงหยิบจอบมาเพื่อขุด แต่ในดินแดนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกคนจึงเลิกขุด เเต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งขุดไปเรื่อยๆจากที่ขุด1ไร่กลายเป็น2ไร่จากที่ขุด2ไร่กลายเป็น4ไร่ จนเด็กผู้ชาคนนั้นก็ล้มลง จากนั้นฝนก็ได้ตกลงมา ทุกคนจึงมีชีวิตอยู่ พอคูณปู่เล่าเสร็จคุณปู่หันไปไหว้รูปในหลวงรัชกาลที่่9 วันต่อมาโรงเรียนของขวัญข้าวมีกิจกรรมขายของ ขวัญข้าวจึงทำวุ้นมะพร้าวจากสีธรรมชาติ จอมขายมะม่วงกวน วันต่อมาคุณพ่อของขวัญข้าวมาหาขวัญข้าว แ้วทุกคนจึงโปดโครงการ"ของขวัญจากดิน" เพราะทุกอย่างที่นำมาขายล้วนแต่ปลูกมาจากดิน
ประโยชน์และโทษ จากการดู(อ่าน)การ์ตูน
ประโยชน์ของการ์ตูน
1 เป็นสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเนื่องจากการ์ตูนช่วยเร้าความสนใจและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนนั้น ช่วยใหนักรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน เเละเกดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และมีความต้องการที่จะศึกษาเพิ่มขึ้น
2 ช่วยทำให้เกิดความคิด จินตนาการที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์
3 ช่วยเร้าความสนใจให้ติดตามและเกิดการเรียนรู้ที่ดี
4 ช่วยส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ ทั้งเด็กเเละบุคคลทั่วไป ซึ่ก่อให้เกิดความรู้ในด้านอื่นๆต่อไป
5 ช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียด ช่วยให้เกิดความสนุก
โทษของการ์ตูน
1  มีภาพทะเลาะวิวาท รุนแรง
2 มีภาพอนาจาร  (บางเรื่อง)
3 ใช้คำที่ไม่สุภาพ([บางรื่อง)
4 อ่านแล้วจะติด ไม่ทำอย่างอื่นที่มีปรโยชน์มากกว่า
5อาจจะทำให้เสียการเรียน
อ่านมากๆจะทำให้สายตาเสีย
วันนี้ภีภีขอลาไปก่อนนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเื่องต่อไปภีภีจะเขียนอย่างไรรอติดตามดูนะคะ
3
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story was one of the best and beautifully decorated which deserved a Crown.

Comment

วัลย์วิภา เกริกชัยวัน
You have to keep it in the box
การดู(อ่าน)การ์ตูนได้อะไรบ้าง
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?