Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

ฉันคิดว่าน่าจะได้บุญเหมือนกัน

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆคนครับ วันนี้ผมจะมาทำในวันนี้ คือเรื่อง ฉันคิดว่าน่าจะได้บุญกัะนะครับ และเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ แต่ก่อนที่เพื่อนจะไปอ่านผมขออภัยด้วยครับหาผมขียนผิดนะครับ ขอให้อ่านกันแล้วได้ความรู้กันนะครับ
1.เพื่อนคงเคยไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เพื่อนคุ้นชินที่ที่มีชื่อว่า วัด กันไช่ไหมครับ ผมคิดว่าวัดเราก็น่าจะได้บุญเหมือนกันไช่ไหม 
โดยที่เราสามารถทำบุญด้วยกันหลากหลายอย่างด้วยกัน แต่เราต้องมีจิตที่ดีในการทำบุญ และกาทำได้หลายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การให้อาหารปลา หรือประเภณีของภาคกลางที่มีชื่อว่า ประเภณีตักดอกบัวนั่นเอง หรือจะถาวายสังฆทานก็ได้นะครับ และเราสามารถทำดีได้ทุกๆที่ หากเรามีจิตใจที่ดี ยกตัวอย่างเช่น บิณฑบาตก็ได้นะตรับ หรือจะ แบ่งขนมให้เพื่อน,ช่วยครูถือของ,ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่,ช่วยคนแก่เดินข้ามถนน,ช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือในชุมชนตัวเองหรือบ้านก็ได้นะครับ หรือว่าชักชวนเพื่อนให้ทำในสิ่งที่ เห็นไหมครับเพื่อนๆการ ทำบุญทำได้ง่ายมากเพียงแค่เรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่ 
2.และข้อสุดท้ายที่จริงมันมีเยอะกว่านี้แต่….. และข้อสุดท้ายก็คือ ศีลห้าข้อ ซึ่งมันมีอยู่5ด้วยกัน เช่น
ศีลข้อที่1 คือ  ห้ามฆ่าสัตว์ หรือทำร้ายสัตว์ต่างๆ
ศีลข้อที่2 คือ  ห้ามลักทรัพย์ หรือห้ามโขมยสิ่งของต่างๆของผู้อื่น
ศีลข้อที่3 คือ  ไม่ผิดลูกไม่ผิด หรือไม่มีชู้นั่นเอง
ศีลข้อที่4 คือ  ไม่พูดปด หรือ ไม่พูดโกหก
ศีลข้อที่5 คือ ไม่ดื่มของมึนเมา หรือ ไม่ดื่มเหล้า

8
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
1
This story was full of creativities and imaginations and worth of Creative symbol.

Comment

วัลย์วิภา เกริกชัยวัน
You have to keep it in the box
ฉันคิดว่าน่าจะได้บุญเหมือนกัน
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?